Byt Šaľa

súbor vecí evidovaný na liste vlastníctva č. 5897, Okresný úrad Šaľa, okres Šaľa, obec Šaľa katastrálne územie Šaľa, ako:  - byt č. 4, 1.p.,...
více