Byt Zvolen

súbor vecí Okresný úrad Zvolen, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Môťová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1869 ako:- byt č. 14, 5. p., v...
více