Rodinný dom Vranov nad Topľou

súbor vecí vedený Okresným úradom Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, katastrálne územie Vranov nad Topľou, evidovaný ...
více