Rodinný dom Melčice-Lieskové

súbor vecí vedený Okresným úradom Trenčín, okres Trenčín, obec MELČICE - LIESKOV, katastrálne územie Melčice, evidovaný na liste vlastníctva č. 187 ak...
více