Byt Bratislava-Petržalka

Iná majetková hodnota: vlastná pohľadávka v majetku Bytového družstva Petržalka, družstva, sídlo: Budatínska č. 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00169 765 v...
více