Rodinný dom Nesvady

súbor vecí vedený Okresným úradom Komárno, okres Komárno, obec Nesvady, katastrálne územie Nesvady, evidovaný na liste vlastníctva č. 1435 ako:- stavb...
více