Nebytový priestor Hôrka nad Váhom

súbor vecí vedený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Hôrka nad Váhom, katastrálne územie Hôrka nad Váhom, evidovan...
více